Enkelt
Fortsätt
Nytt spel
tuat
Enkelt
10:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Livsprogram
Joc nou
Ett samförstånd
Timp
Joc nou

Sudoku

Sudoku-spelets historia

Sudoku, ett logik baserade pusselspel, har sitt ursprung i Schweiz på 1700-talet. Spelet blev populärt i Japan på 1980-talet och kallades då Suji wa dokushin ni kagaru, vilket betyder "siffrorna måste vara enskilda". Namnet förkortades senare till Sudoku. I början av 2000-talet dök Sudoku-pussel upp i många tidningar och spelet blev snabbt en världssensation.

Hur man spelar Sudoku-spel

Sudoku är ett pusselspel där du måste fylla ett rutnät av 9x9 celler med siffror från 1 till 9. Rutnätet är indelat i nio 3x3 rutor och varje rad och kolumn ska innehålla endast en förekomst av varje nummer.

För att börja spela är några nummer förflyttade i rutnätet. Målet är att fylla de tomma cellerna med siffror från 1 till 9 och se till att varje siffra endast förekommer en gång i varje rad, kolumn och 3x3 ruta.

Andra typer av Sudoku-spel

Förutom det klassiska Sudoku-spelet finns det flera varianter av pusslet som ger en unik twist på det ursprungliga konceptet.

Sub Doku

Sub Doku, även känt som Samurai Sudoku eller Gatti-5, är en variant av det klassiska Sudoku-spelet. Det är en mer komplicerad version av spelet som består av fem överlappande Sudoku-rutor med totalt 369 celler att fylla i. Målet med Sub Doku är detsamma som i den klassiska versionen: att fylla i varje cell i rutnätet med ett nummer från 1 till 9, och se till att varje rad, kolumn och 3x3 ruta innehåller alla nummer från 1 till 9 utan upprepning.

I Sub Doku ligger utmaningen i att lösa de fem överlappande rutorna samtidigt. Rutorna är ordnade i ett symmetriskt mönster, med fyra mindre rutor i varje hörn och en central ruta som överlappar alla andra rutor. Det centrala rutnätet delar celler med alla andra rutnät, och vissa av cellerna måste fyllas i mer än en gång, vilket gör pusslet mer utmanande.

Super Doku

Super Doku är en variant av Sudoku som spelas på ett 16x16 rutnät i stället för ett 9x9 rutnät. Reglerna liknar Sudoku, och målet är att fylla de tomma cellerna med siffror från 1 till 16 och se till att varje nummer bara förekommer en gång i varje rad, kolumn och 4x4 ruta.

Prime Doku

Prime Doku är en variant av Sudoku som spelas på ett 9x9 rutnät med den tillagda regeln att varje diagonal linje endast ska innehålla primtal. Målet är att fylla de tomma cellerna med primtal från 1 till 9 och se till att varje nummer bara förekommer en gång i varje rad, kolumn och 3x3 ruta.

Maximalt Su Doku

Maximum Sudoku är en variant av Sudoku som spelas på ett 9x9 rutnät, men i stället för att börja med några förfyllda celler börjar pusslet med ett helt tomt rutnät. Målet är att fylla de tomma cellerna med siffror från 1 till 9 och se till att varje siffra endast förekommer en gång i varje rad, kolumn och 3x3 ruta.

Minimum Su Doku

Minimum Sudoku är en variant av Sudoku som spelas på ett 9x9 rutnät med den extra regeln att pusslet ska ha ett minimum av förfyllda celler. Målet är att fylla de tomma cellerna med siffror från 1 till 9 och se till att varje siffra endast förekommer en gång i varje rad, kolumn och 3x3 ruta.

Pussel Sudoku

Jigsaw Sudoku är en variant av Sudoku som spelas på ett 9x9 rutnät, men i stället för att ha nio 3x3 rutor är rutnätet indelat i oregelbundna former. Målet är att fylla de tomma cellerna med siffror från 1 till 9 och se till att varje siffra endast förekommer en gång i varje rad, kolumn och oregelbunden form.

Tips om hur du vinner Sudoku-spelet

Sudoku är ett populärt pusselspel som kräver logik och problemlösningsförmåga. Även om det kan verka utmanande till en början kan vem som helst med övning och rätt strategier förbättra sina chanser att vinna. Här är några tips på hur man vinner Sudoku:

  1. Börja med de enkla pusslen: Om du är nybörjare på Sudoku är det viktigt att börja med enkla pussel och gradvis gå vidare till svårare pussel allt eftersom du förbättrar dina färdigheter. Lätta pussel ger en bra grund för att förstå spelets mekanik, till exempel att fylla i siffror och lösa pussel.
  2. Använd eliminering processen: När du sitter fast och inte vet vilket nummer du ska fylla i en viss cell, använd eliminering processen. Titta på raden, kolumnen och 3x3-rutan där cellen är placerad och eliminera de siffror som redan finns i dessa utrymmen. Denna process kan hjälpa till att begränsa alternativen och göra det lättare att fylla i de återstående cellerna.
  3. Leta efter mönster: Sudoku-pussel har specifika mönster som kan hjälpa dig att lösa dem snabbare. Om ett visst nummer till exempel bara förekommer en gång i en rad eller kolumn kan du fylla i den cellen med det numret. Du kan också leta efter par eller tripplar av siffror som bara förekommer i en rad, kolumn eller 3x3 ruta, vilket kan hjälpa dig att eliminera alternativ och lösa pusslet snabbare.
  4. Arbeta systematiskt: Sudoku kräver ett systematiskt tillvägagångssätt för att lösa pusslet. Börja med att fylla i de celler som bara har ett alternativ och gå sedan vidare till de celler som har två eller tre alternativ. Arbeta dig successivt igenom pusslet tills du har fyllt i alla celler.
  5. Gissa inte: Sudoku är inte ett spel som bygger på tur eller gissningar. Varje cell ska ha en logisk anledning till det nummer du fyller i. Gissningar kan leda till misstag och göra det svårare att lösa pusslet.
  6. Ta pauser: Sudoku kan vara utmanande och det är lätt att bli frustrerad. Om du har fastnat i ett pussel kan du ta en paus och återkomma till det senare. Detta kan hjälpa dig att se pusslet med nya ögon och kan hjälpa dig att lösa det snabbare.
  7. Öva dig: Precis som alla andra färdigheter kräver Sudoku övning för att bli bättre. Ju fler pussel du löser, desto bättre blir du på spelet. Det finns många Sudoku-pussel tillgängliga på nätet eller i böcker, och genom att öva regelbundet kan du förbättra dina färdigheter och lösa pussel snabbare.